ZurichDe naam van dit dorpje lijkt erg op Zürich, de stad in Zwitserland, maar komt waarschijnlijk van zuidelijke (Zuder) oever (ich). Het dorp ligt tussen Harlingen en Makkum, iets ten noorden van de plaats waar de Afsluitdijk in Friesland aankomt. Omdat de naam nogal sterk op Zürich lijkt trekt het dorp veel bezoekers uit Zwitserland. Een voorstel om de naam van het dorp in 2000 te veranderen in een Friese naam had dan ook niet veel voorstanders en het voorstel werd ingetrokken.

Zurich is een klein dorp met waarschijnlijk meer schapen dan inwoners. Het enige monument in Zurich is de kerk uit 1864. Al eeuwen geleden beschermden de inwoners van Zurich zich tegen de zee met een dijk van houten palen. Door een wormenplaag in 1825 moest deze dijk vervangen worden door een stenen dijk. In 1963 werd deze dijk verhoogd tot 10 m boven NAP, de Zuricher slaperdijk. Je kan een trap naar deze dijk beklimmen vanwaar je een uitgestrekt zicht op de Waddenzee hebt.

Zurich

Zurich

Zurich