GrimsholmenGrimsholmen is een beschermd natuurreservaat in de buurt van Falkenberg. Het wordt beschermd omdat het een open kustlandschap is. Op de heide en weilanden grazen dieren. De kust telt naast rotsen ook zandstranden. Veel vogelsoorten hebben hier hun broedgebied. We maakten hier een kleine wandeling in dit stukje ongerepte natuur.


 

Grimsholmen