Rubjerg Knude FyrMet de bouw van deze vuurtoren, die op het hoogste punt van de Lønstrupklif staat, werd in 1899 begonnen. In december 1900 werd het vuur voor de eerste maal aangestoken. Oorspronkelijk werkte hij op gas. De vuurtoren bleef in werking tot 1968 en werd toen opgegeven. Door de aanhoudende erosie (1.5 m per jaar) en zandverstuivingen werd de toestand onhoudbaar. De duinen waren door de sterke wind zo hoog opgestuwd dat de vuurtoren niet meer zichtbaar was. Een paar gebouwen werden nog enkele jaren gebruikt als museum en cafetaria maar toen wij hier in 2007 waren zaten die gebouwen ook al diep onder het zand.

De wandeling van de parking naar de vuurtoren is niet gemakkelijk, je zakt redelijk diep in het duinenzand en je komt niet snel vooruit. Eens aan de vuurtoren heb je een prachtig uitzicht over de zee en de kustlijn. Enkele bunkers herinneren aan de tweede wereldoorlog. Er wordt voorspeld dat tegen 2023 de erosie zo ver zal gevorderd zijn dat de vuurtoren in zee valt.

 Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr