lindholmAls je vanuit Aalborg de Limpfjord oversteekt kom je voorbij een begraafplaats uit de IJzertijd en Vikingtijd. Omdat de heuvel lange tijd onder zand lag zijn de graven goed bewaard gebleven. Men heeft 682 graven gevonden die dateren uit de periode tussen 500 en 1100. Historisch gezien is dit een belangrijke begraafplaats voor Denemarken. De vondst van gebruiksvoorwerpen, munten en resten van bouwwerken wijzen erop dat hier een nederzetting lag. Vermoedelijk was deze plaats in de Vikingtijd vlakbij een oversteekplaats van de Limfjord gelegen. Het onderste deel van de heuvel telt vooral Vikinggraven terwijl het bovenste deel graven uit latere eeuwen telt.

In de loop der tijden zijn er waarschijnlijk veel grafstenen verdwenen om er huizen of wegen mee te bouwen, maar het uitzicht van de heuvel is nog steeds indrukwekkend. De meeste graven worden omringd door rotsen, meestal in een driehoek of ovalen scheepsvorm. De grootte van de scheepsvorm geeft waarschijnlijk een idee over de belangrijkheid van de begraven persoon. De vrouwen kregen een cirkel van rotsen rond hun graf. Toen wij deze site bezochten was hier een jeugdvereniging aan het spelen. Ze gaven niet bepaald een indruk van respect voor de overledenen. Vlakbij ligt er een museum.

Lindholm Høje

Lindholm Høje

Lindholm Høje

Lindholm Høje

Lindholm Høje