sebberkloster001Dit gebouw was oorspronkelijk een klooster met een lange geschiedenis. Waarschijnlijk gesticht in de 12e eeuw door nonnen van de benedictijnse orde. Dit klooster werd gedurende de middeleeuwen eigenaar van verschillende eigendommen in de omgeving. Tijdens de 18e eeuw werd een hoeve met fokkerij bij het klooster gebouwd. Twee vakwerkgevels van deze fokkerij zijn bewaard gebleven. In het begin van de 19e eeuw werd het klooster verkocht en werd het een boerderij.

Vanaf toen werden de omringende landerijen geleidelijk van de hand gedaan. Het hoofdgebouw van het klooster brandde af in 1959, maar de kloosterkerk is bewaard gebleven en dit was de reden dat we naar hier kwamen. De huidige eigenaars bezitten Sebber Kloster sinds 2011.De kerk werd gebouwd in 1268 en gerenoveerd in 1636 waardoor het zijn huidig uiterlijk kreeg. Je komt binnen langs de wapenkamer die naar het noorden gericht is en het enige overblijfsel is van het oorspronkelijke klooster. De openingen voor de kloostercellen zijn nog steeds te zien in het metselwerk van de kerk. De kerktoren staat naar het westen gericht. De ramen zijn gedeeltelijk dichtgemetseld en onregelmatig geplaatst. De kerk heeft een sober en eenvoudig interieur met veel mooie historische kenmerken, waaronder een aantal fresco’s uit de 16e eeuw. Het altaar heeft in het midden een voorstelling van Het Laatste Avondmaal in reliëf, geflankeerd door afbeeldingen van Mozes en zijn broer Aäron. Bovenaan is de kruisiging te zien.sebberkloster002

sebberkloster003

sebberkloster004

sebberkloster005

sebberkloster006